Läroplan för förskolan med dess värdegrund, mål och riktlinjer ligger till grund för verksamheten, där vi genom vår inriktning valt att särskilt lyfta fram:

Naturen som pedagogisk resurs

Vi är auktoriserade i Friluftsfrämjandet och har Mulle, Knytte och Knopp, samt skridskor och skidor som en del i vår verksamhet. Vi förlägger en stor del av verksamheten utomhus, och vi har gångavstånd till skogsplatsen där vi har friluftsverksamhet under hösten och våren.

Vi har en stor fin gård med bra möjligheter till vidareutveckling. Vi är övertygade om att mycket utevistelse året om bidrar till att grundlägga goda friluftsvanor. Det finns mycket forskning kring de positiva hälsoeffekterna av mycket utevistelse och rörelse. I dagens samhälle tycker vi att det är viktigt att barnen redan i förskoleåldern får bra möjligheter att lägga grunden för en sund livsstil.

Olika uttrycksmedel

Genom att kontinuerligt få uttrycka sig på många olika sätt får barnen stimulans för alla sina sinnen, vilket i sin tur bidrar till att stimulera deras utveckling och lärande. Språk, skapande, lek och rörelse, sång, musik och dans, rim och ramsor, sagor och drama, yoga, meditation, massage och avslappning är alla exempel på olika uttrycksmedel som återfinns i verksamheten.

Leken

Vi avsätter mycket tid för leken som är en viktig förutsättning för barnens sociala samspel, utveckling och inlärning.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är en viktig del i förskolan som bidrar till ökad trygghet, glädje och trivsel i barnens och familjernas vardag.