Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ.
Det innebär att alla medlemmar (föräldrar) tillsammans är ägare av förskolan.
Det innebär ett delat ansvar och att alla måste bidra för att förskolan ska kunna fungera. Föräldrarnas delaktighet ger dem stora möjligheter att påverka verksamheten, samt skapar en positiv närhet och tät kontakt mellan personal och föräldragrupp.

Varje familj betalar en engångsinsats för medlemskap på 100 kr.
Varje familj har ett ansvarsområde,  som till exempel fastighetsansvarig eller informationsansvarig.

Helgstädning utförs av föräldrarna enligt rullande schema, liksom storstädning på sommaren.
Gemensam fixardag hålls höst och vår.

Medlemmarna väljer varje år en styrelse som får förtroendet att sköta ekonomi, personalansvar, avtal, administration och så vidare.
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för verksamheten.
Varje familj skall vara beredd att någon gång  under förskoletiden sitta med i styrelsen.