Avgift

Förskoleavgiften baseras på kommunens maxtaxa.
Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till 525 timmar avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola. Alla barn har därmed från och med hösten det år de fyllt tre år en reducerad förskoleavgift på 30% september–maj.
Förskolan strävar efter att ha stängt en vecka mellan jul och nyår samt fyra veckor under sommaren. Juli är därmed avgiftsfri och december månad är avgiften reducerad med 25%.
För mer information, se kommunens hemsida.

Solstrålens öppettider

Solstrålen har normalt öppet vardagar mellan 7:00-17:00. Måndag–torsdag kan förskolan stänga 17:15 om det finns behov av det.
Förskolan har stängt för planering/fortbildning fem dagar per år. Förskolan har också rätt att stänga 16:00 tre gånger per termin för APT. Förskolan stänger också 15:00 den dagen som luciafirandet hålls.
Vi strävar efter att ha stängt en vecka mellan jul och nyår samt fyra veckor under sommaren.

Allmän förskola för 3–5-åringar

Alla barn har rätt till 525 timmar om året (ca 15h/v.) i avgiftsfri förskola från och med höstterminen det år barn fyller tre år. Exempelvis kan detta vara aktuellt om förälder är arbetslös eller föräldraledig med yngre syskon. På Solstrålen har man valt att erbjuda följande tre alternativ:

• Avgiftsfri terminsplats: Avgiftsfri plats. 3 timmar/dag.
Måndag–Fredag 8:30–11:30, enligt skolans terminstider och lovdagar.
• Terminsplats med halv avgift: 5 timmar/dag, 3 dagar i veckan.
Tisdag–torsdag 9:00-14:00 enligt skolans terminstider och lovdagar.
• Helårsplats: Hel avgift. 5 timmar/dag, 3 dagar i veckan.
Tisdag–Torsdag 9:00-14:00, följer ej skolans terminstider och lovdagar.

För barn (1–2 år) till föräldralediga eller arbetslösa gäller helårsplatsen ovan. Man kan då inte välja avgiftsfri terminsplats eller terminsplats med halv avgift.

Inskolning

Inskolningstiden är individuell. Vanligtvis skolas barnet in på förskolan tillsammans med en vårdnadshavare under cirka 3–5 dagar mellan 9 och 14.