Avgift

Förskoleavgiften baseras på kommunens maxtaxa med två undantag.
1. Juli är kostnadsfri eftersom förskolan är stängd 4 veckor.
2. I december betalas bara 25% av avgiften eftersom förskolan är stängd 2 veckor.
För mer information, se kommunens hemsida.

Solstrålens öppettider

Solstrålen har normalt öppet vardagar mellan 7:00-17:00.
Förskolan har stängt för planering/fortbildning fem dagar per år.
Veckan mellan jul och nyår är förskolan stängd, liksom fyra veckor under sommaren.
Barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar, så kallade 15-timmarsbarn, är välkomna till Solstrålen på tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 9:00 och 14:00.

Inskolning

Inskolning pågår under tre dagar.
Barnet är då i förskolan 9:00-14:00 tillsammans med en förälder.