Vattnäs föräldrakooperativ ekonomisk förening har som syfte att bedriva förskoleverksamhet för barn 1-6 år.
Verksamheten bedrivs i enlighet med styrdokumentet Läroplan för förskolan, Lpfö 98/16, samt skolplan för Mora kommun.

Vi på Solstrålen strävar ständigt efter att skapa ett gott klimat på förskolan,
där alla respekterar varandras olikheter.
Det är ett ständigt närvarande mål att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt sin vilja att hjälpa andra.

Lpfö 98/16