7:00 Förskolan öppnas av en personal.
Barnen börjar droppa in.
7:30 Ytterligare en personal anländer.
8:00 Frukost. Efter frukost får barnen leka fritt en stund.
9:30 Samling med alla barn. Vi sjunger, leker och lär.
Efter samlingen har vi planerad aktivitet eller utelek.
11:30 Lunch. Efter maten är det vila för alla barn. De minsta sover ute i vagnar. Övriga barn är uppdelade på lilla och stora vilan där vi lyssnar på cd-sagor eller läser böcker. När vi vilat färdigt brukar barnen få välja vad de vill göra inne eller ute.
15:00 Mellanmål. Efter mellanmålet är det fri lek och barnen börjar droppa av.
17:00 Förskolan stänger för dagen.