Förskolan ligger  på Vattnäs byväg 34 i Mora. Ta den andra avfarten mot Vattnäs från E45 och följ vägen. Vi ligger på höger sida efter järnvägsspåret.