Vattnäs föräldrakooperativ ekonomisk förening har som syfte att bedriva förskoleverksamhet för barn 1-6 år. Verksamheten bedrivs i enlighet med Läroplan för förskolan samt skolplan för Mora kommun.

Barnens naturliga nyfikenhet
Vi på Solstrålen strävar ständigt efter att skapa ett tryggt klimat på förskolan, där alla respekterar varandras olikheter och likheter. Via leken använder vi oss av barnens naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje för att uppnå Läroplanens mål. Vi arbetar för att utveckla barnens självkänsla och förmåga leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra.

Tillsammans upptäcker vi naturen
Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt genomföra vår verksamhet utomhus och där har leken en viktig betydelse. Förskolan är med i friluftsfrämjandets verksamhet Mulle, där barnen undersöker och upplever naturen på ett nyfiket och roligt sätt.