Är du intresserad av en förskoleplats på Solstrålen?
Då måste måste du ställa dig i kö hos kommunen.

Det är styrelsen som i samråd med personalen  fattar beslut om vem som skall erbjudas plats. Följande prioriteringsordning tillämpas:

  • Syskon till barn som redan finns på Solstrålen har förtur.
  • Barngruppens sammansättning prioriteras, varför barnens ålder tas i beaktning.
  • Om val behöver göras mellan två barn har barn boende i Vattnäs förtur.

Har du frågor eller vill du ha mer information är du välkommen att kontakta vår rektor:

Linda Karlsson
Telefon: 070-518 79 69
E-post: info.solstralensforskola@gmail.com