– En chans att vara med och påverka barnens vardag

Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ, där alla medlemmar (föräldrar) tillsammans är ägare av förskolan. Det innebär ett delat ansvar och att alla måste bidra för att förskolan ska kunna fungera. Delaktigheten ger föräldrarna stora möjligheter att påverka verksamheten, vilket skapar en positiv närhet och en tät kontakt mellan personal, föräldrar och barn.

  • Varje familj har ett ansvarsområde, som till exempel fastighetsansvarig eller informationsansvarig. Ansvarsområdena bestäms i samråd med varje familj utefter erfarenhet.
  • Helgstädning utförs av föräldrarna enligt rullande schema, liksom storstädning på sommaren.
  • Vi genomför en gemensam fixardag varje höst och vår för att underhålla och utveckla förskolans inne- och utemiljö.
  • Medlemmarna väljer varje år en styrelse som får förtroendet att sköta ekonomi, personalansvar, avtal, administration och så vidare. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Varje familj ska vara beredd att någon gång under förskoletiden sitta med i styrelsen.
  • Varje familj betalar en engångsinsats för medlemskap på 100 kr vid start på förskolan.