Avgift

Förskoleavgiften baseras på kommunens maxtaxa. Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till 525 timmar avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola. Alla barn har därmed från och med hösten det år de fyllt tre år en reducerad förskoleavgift på 30% september–maj.
Förskolan strävar efter att ha stängt en vecka mellan jul och nyår samt fyra veckor under sommaren. Juli är därmed avgiftsfri och december månad är avgiften reducerad med 25%.

För mer information, se kommunens hemsida.

Solstrålens öppettider

• Solstrålen har normalt öppet vardagar mellan 06:45–17:15.
• Förskolan har stängt för planering/fortbildning fem dagar per år.
• Förskolan stänger 16:00 tre gånger per termin för APT.
• Vi strävar efter att ha stängt en vecka mellan jul och nyår samt fyra veckor under sommaren.

Allmän förskola för 3–5-åringar (15 timmar)

Barn till föräldralediga och arbetslösa är välkomna att vara på förskolan enligt fyra olika alternativ:

  • Alternativ 1 – Helårsplats med ordinarie avgift, reducerat med 30% september-maj fr.o.m. augusti månad det år då barnet fyller tre år. Tisdag, onsdag och torsdag kl. 08:30 – 13:30.
  • Alternativ 2 – Helårsplats med ordinarie avgift, reducerat med 30% september-maj fr.o.m. augusti månad det år då barnet fyller tre år. Måndag – fredag kl. 08:30-11:30.
  • Alternativ 3 – Terminsplats avgiftsfri pedagogisk utbildning. Tisdag, onsdag och torsdag kl. 08:30 – 13:30 enligt skolans terminstider och lovdagar.
  • Alternativ 4 – Terminsplats avgiftsfri pedagogisk utbildning. Måndag – fredag kl 08:30-11:30 enligt skolans terminstider och lovdagar.

Inskolning

Inskolningstiden är individuell och kräver en individuell planering. Vanligtvis skolas barnet in på förskolan tillsammans med en vårdnadshavare under cirka 3–5 dagar mellan 09.00 och 14.00.