Förskolan Solstrålen har funnits sedan augusti 2003
då föräldrar i Vattnäs gick samman och startade ett föräldrakooperativ.
Sedan dess har förskolan drivits vidare i samma form.

Förskolan är vackert belägen i gamla Vattnässkolans lokaler, med utsikt över Orsasjön.
Lokalerna är rymliga och ändamålsenliga, med en stor gård.
Där finns bland annat gungor, slogbod, lekstuga, sandlådor, rutschkana,
träd och bärbuskar samt motorisk rörelsebana.

Barngruppen består vanligtvis av 18 barn mellan ett till sex år.
Barnen är ofta indelade i mindre grupper, och aktiviteterna därmed åldersanpassade.