Städansvarig 

Johan & Anna Norlin

  • Gör i ordning städschema för höst och vår, se över städrutiner och uppdatera vid behov, organiserar storstädning i god tid inför sommar och jul.
  • Se över att städmaterial finns.
  • Tar hand om material som personalen vill slänga. Tar hjälp av övriga föräldrar vid behov.

HACCP-ansvarig – Torbjörn Jernström

  • Kontrollerar att alla rutiner sköts i köket. Det görs löpande samt innan revision av miljö och hälsa. Bistå vid förtydligande av rutiner osv. Om miljö och hälsa har synpunkter, åtgärdas detta i kontakt med personal. 

– Viktiga dokument: Underlag finns i en pärm i köket med alla checklistor.