• Två gånger per år genomföra besiktning av innemiljö ur ett säkerhetsperspektiv med tanke på barnen. Gör besiktning av innemiljö innan fixardagarna så att större uppgifter kan finnas med på den checklistan. Stäm av med utemiljöansvarig.  

– Viktiga dokument: Se checklista för besiktning

– Viktiga datum: Besiktning vår och höst, innan fixardagen.

  • Ansvarig för inventarier, lagning av leksaker och ihopskruvning av möbler och så vidare vid behov från personalen, om det är mycket saker som behöver fixas fördelas uppgifterna ut till andra familjer eller som uppgifter på fixardagarna.

– Viktiga dokument: Whatsapp-gruppen för innemiljö.

  • Sköter underhåll och ser till att IT-utrustning fungerar tillfredställande. Med IT-utrustning avses datorer, skrivare, nätverk, telefon, projektor och annan teknisk utrustning. Och är personalen behjälplig när något av detta strular. 

– Saknas: Förteckning över all teknisk utrustning – vore bra att ha.

 

Exempel på saker som ingår i denna roll:
Datorer, internet, leksaker, bord, stolar, ribbstolar, hyllor, mattor, speglar, kläder och tyger, persienner mm