Ansvarsområdesansvarig – Styrelsen

  • Varje år se över de olika ansvarsområdena. Vem som slutar och kontakta nya familjer. Vilka ansvarsområden är lämpliga för nya familjer. Viktigt att så snart som möjligt på våren få information om nya familjer, så att kontakt och överlämning kan ske innan gamla slutar. 

– Viktiga datum: Under maj/juni kontakta nya familjer för att besluta om ansvarsområden. 

– Viktiga dokument: Se förra årets lista.

Informationsansvarig – Styrelsen

  • GDPR-ansvar: Ha koll på reglerna och kunna svara på eventuella frågor som uppstår. Se till att förskolan följer GDPR.
  • Sköter hemsidan, och eventuell marknadsföring av förskolan. Har ansvar för att uppdatera hemsidan och administration av föräldrarnas Facebook-grupp.

– Viktiga uppgifter: Det finns ett dokument på Google Drive med lösenord och viss information om hemsidan. Ansvarig behöver ha måttlig kunskaper i WordPress.

– Viktiga datum: Vid höstterminens start ska lösenordet till hemsidans låsta del uppdateras och nya föräldrar bjudas in till Facebook-gruppen, samtidigt som gamla föräldrar rensas bort. Det finns dokument på den låsta delen av hemsidan som ska uppdateras varje termin. I början av höst- och vårterminen ska hemsidans information ses över.

Tillsynsansvarig – Styrelsen

  • Även se till att tillsyner, kontroller är gjorda.

– Viktiga dokument: Se årshjul när tillsyner och kontroller ska göras. Spara alla dokument på google drive som styrelsen ger tillgång till.

Hyresgästansvarig – Styrelsen (suppleant)

  • Hyresgästavtal – se till att avtal följs och uppdatera nya vid behov. 
  • Serva hyresgästen och ta hjälp av fastighetsgruppen vid större ingrepp.