• Som fastighetsansvarig är man kontaktperson när det händer saker med fastigheten. VIlket innebär att man ska finnas till hands som ”jour” när problem uppstår, antingen för att kunna lösa problemet själva, eller kontakta fackman för åtgärd av problemet.
 • Se över och kontrollera renoveringsbehov av fastigheten och kommunicera detta med styrelsen. Vad är slitet, trasigt eller behöver fixas?
 • Se över taktegel och byt pannor vid behov.
 • Se över säkerheten runt och på fastigheten. Kontrollera att inga spetsiga eller vassa föremål finns. Trasiga rutor, utstickande spikar etc.
 • Kontrollera att sotning har blivit gjort 1 ggr/år (fixardag)
 • Ansvarar för att regelbundet brandskyddsarbete genomförs, inklusive lämpliga kontroller av rutiner, utrustning och så vidare. Åtgärda fel och brister. Även i lägenheten.
 • Åtgärda fel och förbättra ventilationen, till exempel drifttid för luftbehandlingsaggregatet..
 • Beställa obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vartannat år eller vid behov, samt se till att sotning utförs.
 • Legionella kontroll – Kontrollera varmvattenberedaren 1 ggr/år (fixardagen), kontrollera temperatur vid kranarna under tappning (min50, max 60 grader), Spola alla ledningar med varmvatten innan öppning efter sommarstängningen.
 • Radonkontroll genomförd 2012. Inga regelbundna kontroller behövs.
 • Allmänt underhåll: Fasaden, vindskivor och knutbrädor bör målas om var 15-20 år. Solsidor var 10 år. Fönster samt foder bör målas om var 10 år. Räcken målas om vid behov och eventuellt byts ut.

Att göra varje höst

 • Lufta elementen och kolla alla termostater samt se att alla elementen är på.
 • Stäma av med personalen om extra element (finns i källaren) behövs i lokalerna.

– Viktiga dokument: Driftkort för luftbehandlingsaggregat. OVK-besiktningsprotokoll (pärm – kontor förskola).

– Viktiga dokument: Whatsapp-gruppen för Fastighet.


Exempel på saker som ingår i denna roll:
Allt som sitter fast på fastigheten, renovering, vattenskador, proppar, el, belysning, spisar, ventilation, diskmaskin mm.