Ekonomiansvarig 

Malin Såsser, Ellinor Andersson

  • Ansvarar för bokföring och redovisning.
  • Fakturerar och stämmer av inbetalningarna av förskoleavgiften samt fakturerar fiberboden. Underlag för dagisavgift kommer från avgiftsansvarig.
  • Avstämning av balanskonto.
  • Sköter kontakt och leverans av bokföring till den som gör bokslutet.
  • Uppföljning kvartalsvis till förskolechef samt uppföljning till styrelse.
  • Bokföring sker månadsvis och fakturering av förskoleavgift sker per termin.
  • Denna roll är städningsbefriad.

– Inlogg till: ekonomiprogrammet Fortnox krävs.
– Viktiga tider: Bokslutsdatum.
– Viktiga dokument: Exceldokument med budget/uppföljning osv. 


Avgiftsansvarig

Lina Arvidsson & Mattiaz Ullström

  • Tar in inkomstuppgifter och räknar ut förskoleavgiften för varje barn. Detta görs inför varje termin.
  • Underlaget skickas vidare till ekonomiansvarig.
  • Uppdatera löpande avgiftsinformation från kommunen.

– Viktig information: Avgifter och regler på Mora kommuns hemsida
– Viktiga dokument: Blankett inkomstuppgifter