Malin Larsson
Malin har arbetat på Solstrålen sedan starten 2003 och är förskolechef sedan dess. Hon är utbildad förskollärare och tjänstgör 100%.

Zofia Thorildsson
Hon är utbildad barnskötare. Började sept 2014.

Jessica Kans
Jessica Kans är utbildad barnskötare och arbetar 50% sedan Januari 2017.

Jeanette Madsen-Pellas
Jeanette har arbetat på Solstrålen sedan starten. Hon är utbildad barnskötare och tjänstgör 100%.

Eva Ros
Ewa har jobbat på förskolan sedan 1 mars 2015. Hon är utbildad kokerska. Hon jobbar 60 % inkl. veckostäd.